GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

♦ Tên Công ty viết tắt: CẢNG QUY NHƠN
♦ Trong vùng quản lý hàng hải của: Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.
♦ Vị trí Cảng : 13°44’33"N - 109°14’E
♦ Điểm lấy hoa tiêu : 13°44’33"N - 109°15’00"E
♦ Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh - Phường Hải Cảng - TP. Quy Nhơn - Bình Định
♦ Điện thoại: (0256) 3892363  - Fax: (0256) 3891783   
♦ Email: info@quynhonport.vn
♦ Website: 
http://quynhonport.vn 
♦ Mã số doanh nghiệp: 4100258793 
♦ Vốn điều lệ: 404.099.500.000 đồng 

(Bốn trăm lẻ bốn tỷ không trăm chín mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)

  • 0773892389
  • 0256.3892389

NĂNG LỰC & HIỆU SUẤT CỦA CHÚNG TÔI

Thương hiệu Cảng Quy Nhơn được nhiều chủ hàng, chủ tàu trong nước và quốc tế biết đến với năng suất, chất lượng cao, giải phóng tàu nhanh. Cảng có cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đủ điều kiện tiếp nhận, xếp dỡ các mặt hàng tổng hợp, hàng container và hàng siêu trường, siêu trọng.

7,074,628

2016

7,173,358

2017

8,316,499

2018

9,103,427

2019

11,037,118

2020

Tốc độ tăng trưởng hằng năm bình quân 11,76%

TIN TỨC & SỰ KIỆN NỔI BẬT

Khẩn trương xây dựng quy trình quản lý lái xe đường dài

Khẩn trương xây dựng quy trình quản lý lái xe đường dài

Đó là vấn đề do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đặt ra sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại Cảng Quy Nhơn, một số khu dân cư ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) và chốt kiểm dịch QL 1D (thuộc địa bàn phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Thực hiện Quyết định số 6923/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND TP.Quy Nhơn

Thực hiện Quyết định số 6923/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND TP.Quy Nhơn

Thực hiện Quyết định số 6923/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND TP.Quy Nhơn

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sửa đổi lối làm việc

Sửa đổi lối làm việc

Năm 1947, giữa lúc phải tập trung chuẩn bị Chiến dịch Thu Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.

Thông báo của Cảng Quy Nhơn về việc thực hiện Quyết định số 6617/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND TP. Quy Nhơn

Thông báo của Cảng Quy Nhơn về việc thực hiện Quyết định số 6617/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND TP. Quy Nhơn

Thông báo của Cảng Quy Nhơn về việc thực hiện Quyết định số 6617/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND TP. Quy Nhơn

Quyết định số 1309/QĐ-QNP ngày 09/8/2021 của CTPT Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy trình tạm thời thủ tục giao nhận container không tiếp xúc khách hàng tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1309/QĐ-QNP ngày 09/8/2021 của CTPT Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy trình tạm thời thủ tục giao nhận container không tiếp xúc khách hàng tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1309/QĐ-QNP ngày 09/8/2021 của CTPT Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy trình tạm thời thủ tục giao nhận container không tiếp xúc khách hàng tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1299/QĐ-QNP ngày 06/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy định tạm thời cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1299/QĐ-QNP ngày 06/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy định tạm thời cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1299/QĐ-QNP ngày 06/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy định tạm thời cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1293/QĐ-QNP ngày 05/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời cung cấp dịch vụ không tiếp xúc tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1293/QĐ-QNP ngày 05/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời cung cấp dịch vụ không tiếp xúc tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1293/QĐ-QNP ngày 05/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời cung cấp dịch vụ không tiếp xúc tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1265/QĐ-QNP ngày 03/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời thực hiện không tiếp xúc khi ra/vào Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1265/QĐ-QNP ngày 03/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời thực hiện không tiếp xúc khi ra/vào Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1265/QĐ-QNP ngày 03/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời thực hiện không tiếp xúc khi ra/vào Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Thông báo số 1271/TB-QNP ngày 04/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số 1271/TB-QNP ngày 04/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số 1271/TB-QNP ngày 04/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19

Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19

Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19

Khẩn trương xây dựng quy trình quản lý lái xe đường dài

Đó là vấn đề do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đặt ra sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại Cảng Quy Nhơn, một số khu dân cư ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) và chốt kiểm dịch QL 1D (thuộc địa bàn phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Thực hiện Quyết định số 6923/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND TP.Quy Nhơn

Thực hiện Quyết định số 6923/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND TP.Quy Nhơn

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sửa đổi lối làm việc

Năm 1947, giữa lúc phải tập trung chuẩn bị Chiến dịch Thu Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.

Thông báo của Cảng Quy Nhơn về việc thực hiện Quyết định số 6617/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND TP. Quy Nhơn

Thông báo của Cảng Quy Nhơn về việc thực hiện Quyết định số 6617/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND TP. Quy Nhơn

Quyết định số 1309/QĐ-QNP ngày 09/8/2021 của CTPT Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy trình tạm thời thủ tục giao nhận container không tiếp xúc khách hàng tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1309/QĐ-QNP ngày 09/8/2021 của CTPT Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy trình tạm thời thủ tục giao nhận container không tiếp xúc khách hàng tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1299/QĐ-QNP ngày 06/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy định tạm thời cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1299/QĐ-QNP ngày 06/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành quy định tạm thời cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1293/QĐ-QNP ngày 05/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời cung cấp dịch vụ không tiếp xúc tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1293/QĐ-QNP ngày 05/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời cung cấp dịch vụ không tiếp xúc tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1265/QĐ-QNP ngày 03/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời thực hiện không tiếp xúc khi ra/vào Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Quyết định số 1265/QĐ-QNP ngày 03/08/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc ban hành các quy trình tạm thời thực hiện không tiếp xúc khi ra/vào Công ty CP Cảng Quy Nhơn

Thông báo số 1271/TB-QNP ngày 04/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số 1271/TB-QNP ngày 04/8/2021 của CTCP Cảng Quy Nhơn về việc vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19

Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19

Quan Hệ Cổ Đông

Website liên kết

Công ty TNHH Nông Trại Xanh
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC
Cảng Sài Gòn
Cảng Đà Nẵng
Cảng Hải Phòng
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
Vietfracht Danang
Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam
SEATRANS
VINATRANS
Viconship
SAFI
Mediterranean Shipping Company
ATLANTIC CONTAINER LINE
APL Provides Global Container Transportation ...
Hapag-Lloyd - Global container liner shipping
MOL - Mitsui OSK Lines
Wan Hai Lines
CMA CGM: A worldwide leading container shipping group
Bộ Giao thông vận tải
Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
Vietstar Media
Maersk Line shipping containers worldwide
Hanjin Shipping